Phim Thiên Kim Háo Sắc 2 trọn bộ

Thiên Kim Háo Sắc 2

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Thiên Kim Háo Sắc phần 2 diễn viên: Cung Tuấn, Trịnh Tưu Hoằng.

Thiên Kim Háo Sắc phần 2 xoay quanh nữ chính Lâm Lạc Cảnh; sau khi lạc vào hệ thống chương trình game thực tế ảo XR đã trở thành thiên kim thừa tướng; được ban hôn nhưng lại không biết đây chỉ là mở màn cho một thủ đoạn thâm hiểm. Cô trở lại thế giới hiện thực chính là cô buộc phải đóng vai trò chủ đạo trong trò chơi; tìm ra được tình yêu chân thực để thoát khỏi đấy.

No Responses

  1. Pingback: Phim Thiên Kim Háo Sắc 2 thuyết minh September 24, 2021

Leave a Reply