Phim NGHĨA DŨNG ANH HÙNG trọn bộ

Phim NGHĨA DŨNG ANH HÙNG trọn bộ
Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30 Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35

Đạo diễn: Quách Đại Quần.

Diễn viên Trần Long, Tang Diệp Hồng, Cao Cường.

Phim NGHĨA DŨNG ANH HÙNG kể về cả nhà Hứa Trí Võ đến Đông Bắc, tình cờ gặp thiếu đương gia của Khưu gia là Khưu Tiểu Uyển, anh hùng cứu mỹ nhân, Khưu Tiểu Uyển phải lòng Hứa Trí Võ. Trong lúc khai hoang, Hứa gia phát hiện mỏ khoáng sản dưới lòng đất. Hứa Trí Võ và Hồng Thọ Tuyên khai thác khoáng sản, ân oán tình thù cũng bắt đầu từ đây. Thế lực Nhật Bản lần mò đến khu mỏ, âm mưu chiếm đoạt. Quân Nhật ở Quan Đông bá chiếm mỏ khoáng sản, Hứa Trí Võ tập hợp công nhân, thành lập đội bảo vệ khu mỏ. Và quân nghĩa dũng kháng Nhật, phát động cuộc bạo động chống lại quân Nhật.

Leave a Reply