Phim MẬT VỤ PHỤC KÍCH trọn bộ

Phim MẬT VỤ PHỤC KÍCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim MẬT VỤ PHỤC KÍCH trọn bộ.

Đạo diễn: Hoa Tinh.

Diễn viên: Tần Tuấn Kiệt, Hám Thanh Tử, Can Đình Đình.

Nội dung phim kể về thời kỳ chiến tranh, quân quan Triệu Vân Phi của cục quân thống quốc dân đảng trong quá trình điều tra đảng cộng sản đã nhận ra đây mới là chính đảng vì nước vì dân. Anh mạo hiểm đến Diên An, sau đó được lãnh đạo đảng phát triển thành tình báo viên bí mật. Được phái tới mai phục ở đội quân của quốc dân đảng.

Leave a Reply