PHIM MỚI 2021 | QUÂN TRANG ANH HÙNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48

Phim QUÂN TRANG ANH HÙNG trọn bộ.

Số tập 48 tập.

Thể loại phim hành động trung quốc.

Phim nói về Trường Quân đội Liệt Hoả huấn luyện ra nhiều anh hùng. Trong đó kỷ niệm về quân trang sâu sắc được lấy làm tiêu đề phim Quân trang anh hùng.

No Responses

Leave a Reply