Phim GIANG HỒ KỲ DUYÊN Full

GIANG HỒ KỲ DUYÊN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Đạo diễn: Đàm Lãng Xương.

Diễn viên: Phan Việt Minh, Trần Kiện Phong, Lữ Nhất, Kiều Hân.

Phim GIANG HỒ KỲ DUYÊN kể về nho sinh Phạm Tiến vì bị hãm hại mà nửa đời trôi dạt; dưới sự giúp đỡ của hiền thần bị bãi chức Từ Thiên Hựu. Cùng hồng nhan tri kỷ Hồ Tương Tương mà cùng gian thần hoành hành triều đình quyết đấu cao thấp.

Leave a Reply