THẦN Y DU THIÊN HẠ trọn bộ | Phim cổ trang

THẦN Y DU THIÊN HẠ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42

Phim THẦN Y DU THIÊN HẠ thuyết minh. Đạo diễn: Lương Tân Toàn. Diễn viên: Hà Thịnh Minh, Lý Y Hiểu, Chu Hiểu Ngư. Thể loại phim cổ trang thần y.

Phim THẦN Y DU THIÊN HẠ kể về danh y nổi tiếng Hoa Đà đi khắp dân gian hành y; một lòng vì bách tính, đấu trí với quyền quý. Thời kỳ tam quốc, chiến tranh nổi dậy. Hoa Đà lúc này đang ở quê nhà chữa bệnh cho bách tính, sống những ngày tự do. Nhờ vào khả năng của mình, Hoa Đà giúp con gái thái thú là Minh Tâm cải tử hồi sinh; từ đó có được danh hiệu thần y, bắt đầu mối duyên với Minh Tâm. Để tìm kiếm thuốc chữa mắt cho Minh Tâm, Hoa Đà bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm.

Leave a Reply