Đặc Vụ Quạ Đen Trọn bộ [Lồng tiếng]

Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim Đặc Vụ Quạ Đen thuyết minh trọn bộ.

Diễn viên: Giang Hoằng Ân, Hạ Hầu Vân San, Tử Bích Vân, Trương Huệ, Trương Thừa.

Phim kể về những năm 30 của thế kỷ trước, Nhật Bản chiếm đóng ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Trên một chuyến tàu từ Cáp Nhĩ Tân đến Phụng Thiên. Nhật chuẩn bị chiến tranh sinh hóa, bí mật di chuyển chuyên gia sinh hóa và vật tư quan trọng. Ngân hàng trung ương chính phủ Nam Mãn bí mật vận chuyển một lượng lớn vàng thông qua đường sắt. Đặc vụ Quốc Dân Đảng Ô Nha có kế hoạch cho nổ xe để lấy vàng. Ngoài ra, các căn cứ điểm bí mật của Đảng Cộng sản cũng bị Ô Nha tập kích. Đội trưởng đội đặc công liên minh chống Nhật Lâm Thắng Nam có kế hoạch truy bắt Ô Nha.

Leave a Reply