Phim Chiến Binh Bất Bại

Phim Chiến Binh Bất Bại trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46

Diễn Viên: Tổ Phong, Nhan Đan Thần, Sử Quang Huân,Lô Phương Sinh.

Phim Chiến Binh Bất Bại trọn bộ.

Phim chủ yếu kể về một anh hùng kháng Nhật là một đảng cộng sản ngầm nằm vùng ở quốc dân đảng, trong 1 lần bị nghi ngờ là là gián điệp. Sau khi được thoát ra anh đã lấy thân phận là đội trưởng đội đột kích Lâm Kiệt Sâm. Tuy chỉ là một người đóng giả nhưng với sự dũng cảm nhiều lần tấn công quân Nhật.

Các đội viên trong đội lúc đầu không chấp nhận anh dần dần cũng đã chấp nhận. Và công nhận người đội trưởng này. Đội du kích đánh Nhật bày ra nhiều kế hoạch tấn công và thực hiện chúng, tấn công vào căn cứ nhật hoặc dụ quân nhật vào lưới mình bày ra. Cứ mọi lần tấn công sẽ có người hi sinh nhưng sau cùng họ cũng đánh đuổi được quân Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=GRNAltBCQKE

Leave a Reply