Thiếu Lâm Nữ Đặc Công trọn bộ | Trương Vệ Kiện

Thiếu Lâm Nữ Đặc Công trọn bộ | Trương Vệ Kiện
Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45

Phim Thiếu Lâm Nữ Đặc Công trọn bộ lồng tiếng.

Diễn Viên Trương Vệ Kiện, Lý Thái Hoa, Huệ Anh Hồng, Tưởng Lâm Tĩnh, Bao Tiểu Bách.

Núi Ngũ Đài nổi tiếng trong và ngoài nước là thánh địa Phật giáo nổi tiếng. Do sự xâm lược điên cuồng của quân xâm lược Nhật Bản, thánh địa Phật giáo đã mất đi sự thanh tịnh vốn có của nó. Trong Ni viện Thanh Bình trên núi Ngũ Đài, một nhóm các nữ tu. Đại diện là Dương Bài Phụng, đã thành lập một đội nữ binh vào thời khắc quan trọng vì sự tồn vong của dân tộc.

Dựa vào thế mạnh của mình, họ đã đưa ra lựa chọn chính nghĩa xuất gia không quên yêu nước. Tham gia diệt quân Nhật, ẩn ác dương thiện. Trương Hồng Liệt do Trương Vệ Kiện thủ vai đã lãnh đạo đội nữ binh có nhiệm vụ bảo vệ bảo vật. Khi Ni viện Thanh Bình bị quân xâm lược Nhật Bản đối xử tàn nhẫn nhiều lần. Ông đã dẫn dắt các nữ tu sĩ đi tiêu diệt quân Nhật, và đã viết nên một truyền thuyết cảm động lòng người.

https://www.youtube.com/watch?v=eyrDKEtk6UA

Leave a Reply