Thiên Cổ Quyết Trần trọn bộ

Thiên Cổ Quyết Trần trọn bộ
Xem phim Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49

Phim Thiên Cổ Quyết Trần trọn bộ 49 tập.

Thuộc thể loại cổ trang, tiên hiệp, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thượng Cổ của Tinh Linh. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ. Hứa Khải trong vai Bạch Quyết (Thanh Mục, Bách Huyền), Châu Đông Vũ trong vai Thượng Cổ (Hậu Trì). Lưu Học Nghĩa trong vai Thiên Khải (Tịnh Uyên), Trương Nhã Khâm trong vai Phượng Nhiễm. Lý Trạch Phong trong vai Chích Dương, Lại Nghệ trong vai Cổ Quân, La Thu Vận trong vai Nguyệt Di. Phó Tân Bác trong vai Mộ Quang (Thiên Đế), Trương Gia Nghê trong vai Vu Hoán (Thiên Hậu)…

Leave a Reply