Phim TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ trọn bộ

TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ
Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52 | Tập 53 | Tập 54 | Tập 55 | Tập 56 | Tập 57 | Tập 58 | Tập 59 | Tập 60 | Tập 61 | Tập 62

Diễn Viên: Hải Lục, Lý Tông Hàn, Ngô Tuấn Dư, Trịnh Diệc Đồng, Trương Minh Minh.

Phim Tân Bát Tiên Truyền Kỳ kể về 8 vị tiên trên trời, có lòng thương người vô bờ bến; luôn sẵn sàng giúp nhân loại khi có hoạn nạn, thiên tai xảy ra. Khi có yêu quái xuất hiện, những con yêu quái đó mưu toan gây nhiễu loạn nhân gian; làm cho nhân gian không một ngày yên bình, đâu đâu cũng tang thương, mịt mờ. Chính các vị tiên ấy đã dùng phép thần thông của mình hóa giải hết những tai ương. Lũ yêu tà luôn sợ sệt trước sức mạnh chính nghĩa và phép thần thông của bát tiên.

https://www.youtube.com/watch?v=8eQzvN-W9_M

Leave a Reply