Phim Đài Loan YÊU KHÔNG LỐI THOÁT trọn bộ

Phim YÊU KHÔNG LỐI THOÁT

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49

Phim YÊU KHÔNG LỐI THOÁT Tuấn Sinh là một người đàn ông tốt bụng; nhưng lại nhu nhược nghe lời mẹ ruột bỏ rơi người vợ hiền lành Mỹ Phụng của mình. Sau nhiều năm anh vẫn nhớ thương người vợ cũ của mình. Câu chuyện tiếp tục bởi một tình yêu mù quán của Y Lâm; khi cô biết người đàn ông mình yêu không yêu mình nhưng vẫn mù quáng; lên kế hoạch làm mọi cách để chiếm lấy Tuấn Sinh.

Leave a Reply