Phim Vòng Vây Tử Thần trọn bộ

Phim Vòng Vây Tử Thần trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim Vòng Vây Tử Thần trọn bộ | Thuyết minh.

Diễn viên: Ngô Việt, Diêm Na, Lưu Đức Khải, Văn Kỳ.

Những năm 1943, quân Nhật tiến hành mở rộng xâm chiếm, vì để chiến đấu với Nhật. ĐCS đã phân ra xe quân dụng, vũ khí vận chuyển đến cho đội du kích tại thành Lâm Giang. Nhưng vào lúc này thì tin tức về lô quân dụng này lại bị quân Nhật biết được. Do đó dẫn đến một loạt càn quét thảm sát Đảng Cộng Sản đã xảy ra, vô số các đảng viên bị giết hại, lô quân dụng và vũ khí cũng bị tịch thu. Đảng Cộng Sản cũng mất liên lạc với đội du kích.

Leave a Reply