Phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ trọn bộ

Phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ trọn bộ.

Diễn viên Phạm Băng Băng, Trương Phong Nghị, Lý Trị Đình.

Năm Trinh Quán thứ 11, Võ Như Ý bước vào hậu cung nhà Đại Đường. Đường Thái Tông, được ân sủng phong làm Võ tài nhân, tên gọi Võ Mỵ Nương. Vì lời sấm đồn Nữ nhân họ Võ sẽ làm triều Đường diệt vong mà từng bước đi của nàng. Khi Thái Tông băng hà nàng lại trở thành sủng phi của Đường Cao Tông Lý Trị. Võ Mỵ Nương ẩn nhẫn, từng bước giành lấy quyền lực, bước lên ngôi cao nhất ở hậu cung. Sau thâu tóm quyền lực, nhiếp chính và trở thành Nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc.

Leave a Reply