Phim TRÁI TIM KẺ THÙ trọn bộ

Phim TRÁI TIM KẺ THÙ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42

Phim TRÁI TIM KẺ THÙ trọn bộ thuyết minh.

Số tập 42 tập.

Sự chín chắn, trầm tính và sâu sắc của Châu Tiểu Sơn khiến Cầu Giai Ninh bị thu hút. Ngược lại sự thông minh, kiên định và quyết liệt của nhà khoa học nữ họ Cầu. Cũng khiến Châu Tiểu Sơn bị lung lay kế hoạch ban đầu khi tiếp cận cô. Ý định ban đầu của Châu Tiểu Sơn là gì? Châu Tiểu Sơn là một kẻ môi giới lừa đảo có trí nhớ thiên tài, giả dạng làm nghiên cứu. Xâm nhập phòng thí nghiệm để theo dõi và lấy cắp kết quả nghiên cứu của Cầu Giai Ninh. Với những rung động dành cho nữ tiến sĩ, anh ta có thể từ bỏ kế hoạch không? Hay Cầu Giai Ninh sớm phát hiện ra sự thật để bảo vệ thành quả nghiên cứu của mình.

Leave a Reply