Phim Hong Kong Thiên Trường Địa Cửu – trọn bộ

Phim Thiên Trường Địa Cửu

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41

Phim Hong Kong Thiên Trường Địa Cửu xoay quanh mối tình tay ba đầy phức tạp; nhiều sóng gió giữa Dung Thái Nguyệt, Kiều Tại Mỹ và Tẩu Nam. Dung Thái Nguyệt vốn là một cô gái trẻ có dung mạo bình thường; sống trong một gia đình nghèo khó và phức tạp, số phận đưa đẩy cô gặp Phó Tẩu Nam. Một thiếu gia lắm tiền nhiều của thuộc một danh gia vọng tộc giàu có bậc nhất.

Leave a Reply