Thiên La Địa Võng trọn bộ | Nhậm Đạt Hoa

Thiên La Địa Võng trọn bộ | Nhậm Đạt Hoa

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28

Phim THIÊN LA ĐỊA VÕNG trọn bộ.

Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Nhậm Đạt Hoa, Mễ Tuyết, Thích Mỹ Trân…

Phim khai thác song song cuộc sống đầy khắc nghiệt tại Trung quốc thời nội chiến; cho tới đất Hồng Kông phát triển nhưng không kém phần phức tạp. Đan xen là những câu chuyện về tình bạn tình yêu đầy lôi cuốn.

Leave a Reply