Phim Thiện Ác Đối Đầu – Trọn bộ

Phim Thiện Ác Đối Đầu

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Thiện Ác Đối Đầu, phim Hành Động Kháng Nhật Hay, Thuyết Minh.

Diễn Viên: Chu Nhất Vi, Chiến Thanh Nhất, Doãn Chú Thăn, Lý Mậu, Lữ Nhất…

Năm 1946, quân đội Quốc dân đảng và Quân đội Đảng Cộng Sản lâm vào thế bế tắc.Trong trận chiến ở khu vực đông bắc Dịch Mã Xuyên. Những tên cướp Dịch Mã Xuyên hoành hành, dân chúng lầm than. Quân đội Đảng Cộng Sản chiến thắng và tiến vào Tứ Xuyên để trấn áp bọn cướp. Bắt đầu một cuộc tranh giành với lực lượng cướp do Cung Vạn Đường đứng đầu. Anh hùng chống Nhật Dương Phong Hỏa và Cung Vạn Đường là anh em kết nghĩa.

Leave a Reply