THẬP TAM CÔNG CHÚA trọn bộ | Phim Cổ Trang

Phim THẬP TAM CÔNG CHÚA

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim THẬP TAM CÔNG CHÚA.

Đạo diễn: Lâm Nam.

Diễn viên: Viên San San, Chu Viên Viên, Trương Thế.

Nội dung: Phim THẬP TAM CÔNG CHÚA kể về câu chuyện của công chúa thứ 13. Công chúa của triều đại của nhà Thanh Tân thập tam cách cách cải biên từ lịch sử có thật. Phim kể về những năm cuối của triều đại nhà thanh sau khi thủy quân bắc dương đại bại. Từ hi thái hậu hoảng hốt lo sợ triệu gấp thập tam cách cách về cung phụ tá chính vụ. Thập tam cách cách đã đi du học nhiều năm ở tây dương nhờ vào trí tuệ; khéo léo hơn người ở giữa các thế lực cũ. Mặc dù trải qua vài lần mạo hiểm. Cuối cùng có thể thập tam rút lui nguyên vẹn.

Leave a Reply