Phim xuyên không 2021 | THẬP NHỊ ĐÀM trọn bộ

Phim THẬP NHỊ ĐÀM

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim THẬP NHỊ ĐÀM Diễn Viên: Lưu Dĩ Hào, Cổ Lực Na Trát, Ngụy Triết Minh, Trần Triết Viễn.

Nội Dung: Bộ phim Thập Nhị Đàm thuộc thể loại phim Xuyên Không của Trung Quốc. Thập Nhị Đàm – Twelve Legends là một bộ phim tình cảm hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ. Phim lấy từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Ni La Thời Trung Hoa Dân Quốc; Kim thạch Kim Tính Kiên tiếng tăm hiển hách vốn được hoá từ tảng đá Nữ Oa vá trời; tu luyện thành người đến nhân gian đã hàng ngàn năm.

https://www.youtube.com/watch?v=niwRsDkou58

Leave a Reply