Phim THANH TRIỀU ĐẠI TƯỚNG trọn bộ

Phim THANH TRIỀU ĐẠI TƯỚNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim THANH TRIỀU ĐẠI TƯỚNG trọn bộ.

Thể loại phim cổ trang Trung Quốc.

Số tập 35 tập.

Lịch Chiếu 11h30, 12h30 hàng ngày trên kênh Kung Fu TV – Phim Võ Thuật.

Leave a Reply