[Thuyết Minh] THÁNH ĂN ĐẠI ĐƯỜNG trọn bộ

Phim THÁNH ĂN ĐẠI ĐƯỜNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Đạo diễn: Trương Kha; diễn viên: Lý Tử Tuyền, Lưu Nhuận Nam, Trương Hàng Du.

Phim THÁNH ĂN ĐẠI ĐƯỜNG kể về thời kỳ Đường triều. Nữ đầu bếp Uyển Nhi có tài nấu ăn hơn người, sau khi trải qua nguy cơ về sự nghiệp; tình cảm và gia đình vẫn không quên mơ ước ban đầu. Nỗ lực không ngờ vì danh hiệu thánh ăn nổi tiếng, sau cùng bằng kỹ năng ăn uống cao siêu. Nhận được sự công nhận trong nghề trong thời đại đường, thành lập đệ nhất thánh Trường An.

Leave a Reply