THẦN THÁM THÔNG THIÊN trọn bộ | Phim Hành Động

THẦN THÁM THÔNG THIÊN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim THẦN THÁM THÔNG THIÊN đạo diễn: Bạch Dương; diễn viên: Châu Kiệt, Hách Lôi, Hải Nhất Thiên, Từ Lộ.

Nội dung phim THẦN THÁM THÔNG THIÊN kể về những năm 40 là một thời đại đen tối. Thượng Hải là nơi bắt nguồn vô số xung đột, đối mặt với tình hình hỗn loạn; một nhóm thanh niên có tài đã kết hợp với nhau bắt đầu hoạt động kháng Nhật.

Leave a Reply