THẦN THÁM HAI MẶT trọn bộ | Phim Bộ Phá Án

Phim thần thám hai mặt

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim THẦN THÁM HAI MẶT trọn bộ. Đạo diễn: Triệu Thiên Vũ. Diễn viên: Lâm Vũ Thân, Lưu Di Đồng.

Phim kể về câu chuyện hình sự phá án đầy nguy hiểm của thần thám chàng cảnh sát mới vào nghề. Vương Đại Vũ cùng đội phó đội hình cảnh hai mặt ngoài lạnh trong nóng Từ Vô Song.

Leave a Reply