Phim Thần Súng Chiến Trường trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim Thần Súng Chiến Trường trọn bộ.

Diễn viên: Vu Nghị, Châu Dương, Trương Lỗ Nhất, Tôn Tùng,..

Nội Dung: Nội dung phim kể về quá trình nam chính từ một người thợ săn bách phát bách trúng, mặc kệ chuyện đời, đến khi người thân bị quân Nhật giết hại mới bắt đầu hành trình báo thù.

https://www.youtube.com/watch?v=hDwAJkbijt0

Leave a Reply