Phim mới 2022 | THẦN BÀI THANH LONG trọn bộ

Phim THẦN BÀI THANH LONG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim THẦN BÀI THANH LONG trọn bộ.

Diễn Viên: Hoàng Duy Đức, Sí Long, Hoắc Tư Yến, Ngô Việt, Từ Thiểu Cường, Hồng Hân…

Thể loại: Phim hành động.

Sản Xuất: Trung Quốc.

Nội Dung: Vào thời dân quốc, tình hình đất nước rối ren, thiên hạ đại loạn. Viên Thế Khải cấu kết với Nhật giết hại vô số chiến sĩ yêu nước. Hoa Kiều đã quyên góp một kho tiền vàng khổng lồ để gây quỹ ủng hộ phong trào kháng chiến ở miền Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=1i2-T7sU5pI

Leave a Reply