Phim THÁI TỬ ĐIỆN HẠ trọn bộ

Diễn viên chính: Dương An Kỳ, Thịnh Anh Hào, Trần Thước, Lục Di Tuyền, Cao Hàn, Vương Mỹ Kỳ,…

Phim THÁI TỬ ĐIỆN HẠ là tác phẩm phim xuyên không đỉnh cao của trào lưu Mary Sue! Một thế giới quan hoàn toàn mới nhưng vẫn chứa những dư vị gần gũi! Liệu rằng Kỷ Tiêm Vân đã chết có đoàn tụ bên cạnh người thương Kỳ Lăng Tiêu dưới hình hài của Lan Nhược Khê?

Xem phim:Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 

Leave a Reply