Phim phá 2021 | Tâm Dao vi hành Full

Phim Tâm Dao vi hành

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim Tâm Dao vi hành diễn viên: Cao Cơ Tài, Cao Thái Vũ, Đại Văn Văn, Lưu Chiêu Hoành.

Phim Tâm Dao vi hành (Công Chúa Giá Đáo 2019 – The Princess Comes Across). Tâm Dao là nàng công chúa có tính cách nghịch ngợm; được yêu chiều hết mực đã trốn thoát khỏi trận hoả hoạn từ tẩm điện của vua. Phải bước chân vào con đường đến với nhân gian, chu du các nước. Vì tính cách trượng nghĩa và hiếu kì đã khiến nàng trở thành người phân xử vụ kiện giải oan cho dân, giúp đỡ bách tín. Trong lúc tiến gần đến chân tướng thì cuộc thám hiểm đặc sắc cũng vừa bắt đầu…

https://www.youtube.com/watch?v=eoGdRL9b9VA

Leave a Reply