Phim Hành Động SINH TỬ TIÊM ĐAO trọn bộ

Phim SINH TỬ TIÊM ĐAO

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim Hành Động SINH TỬ TIÊM ĐAO trọn bộ. Đạo diễn: Cốc Cẩm Vân. Diễn viên: Doãn Chú Thắng, Lưu Tiểu Phong, Vu Dương, Tôn Tây.

Phim Hành Động Kháng Chiến Xuất Sắc Nhất SINH TỬ TIÊM ĐAO; kể về một tiểu đội hành động đặc biệt của quân giải phóng; mang tên đội tiêm đao, trên chiến trường Lỗ Nam thời kỳ đầu; họ đã vượt qua vô số chông gai để chấp hành nhiệm vụ bí mật.

One Response

  1. JonasTruett June 16, 2022

Leave a Reply