Phim Sát Thủ Đường Lang trọn bộ

Phim Sát Thủ Đường Lang trọn bộ
Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Phim Sát Thủ Đường Lang trọn bộ thuyết minh.

Diễn Viên: Mạc Tiểu Kỳ, Đổng Dũng, Can Đình Đình, Băng Ân Hạc.

Thể loại phim hành động kháng nhật.

Quốc gia sản xuất Trung Quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=d4xapSaN6KE

Leave a Reply