Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng trọn bộ
Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35

Diễn viên Thạch Lượng, Ôn Tranh Vanh, Vương Tuấn Nghị.

Tháng 4 năm 1944, để cứu vãn thất bại cuộc chiến ở Thái Bình Dương và Nam Á. Mở đường liên lạc, đế quốc Nhật Bản ngang nhiên phát động trận chiến lớn nhất trong lịch sử với quân ta ở Hà Nam, Hồ Nam, Quảng Tây. Chẳng bao lâu, người Nhật đã chiếm được Hoa Kinh và gây nguy hiểm cho Quế Lâm. Để bảo vệ Quế Lâm, chính quyền Quốc dân đảng đã tổ chức Chiến tranh phòng vệ Quế Lâm. Và thành lập một đội đột kích do Lê Minh Giang làm đội trưởng.

Phim Phòng Tuyến Cuối Cùng thuyết minh.

Với sự giúp đỡ của Ngưỡng Thắng, một đảng viên ngầm của Đảng Cộng sản ở Quế Lâm. Đội đột kích đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí với Nhật Bản, thành công bảo vệ phái viên Hoa Kỳ. Và ngăn chặn âm mưu sử dụng kênh Linh Cừ để vận chuyển vật tư, đánh bại quân đội Nhật. Để bảo vệ Quế Lâm, toàn bộ đội đột kích đã chiến đấu ác liệt quân Nhật. Cuối cùng, do không đủ binh lực, Quế Lâm thất thủ, Lê Minh Giang và những người khác đã anh dũng hy sinh.

https://www.youtube.com/watch?v=QpnvtcZQ0WM

Leave a Reply