Phim PHẢN CÔNG trọn bộ

Phim PHẢN CÔNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim hành động PHẢN CÔNG đạo diễn: Trình Lục, Lưu Sở Qua; diễn viên: Lưu Diệp, Viên San San, Trương Thụy Hàm, Tần Sam.

Phim lấy bối cảnh sau sự kiện 18/09/1931; quân xâm lược Nhật Bản tăng cường cướp bóc văn vật và xâm lược nền văn hóa Trung Hoa; hòng hủy hoại hoàn toàn trụ cột tinh thần của nhân dân Trung Hoa. Để bảo vệ bảo vật văn hóa của Trung Hoa; đông đảo người dân Cố Cung quyết định di dời bảo vật về phương Nam. Nhậm Hoằng Nghị – một quân nhân với ý chí kiên cường; giàu lòng hi sinh cùng với Chu Nhược Tư – nhân viên tại bảo tàng Cố Cung. Với tư cách là thành viên chủ chốt trong tổ di dời văn vật về phương Nam cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình vô cùng nguy hiểm.

Leave a Reply