Phim PHẢI LÒNG MANH DIỆN ĐẠI NHÂN trọn bộ | Phim Tình Cảm 2021

PHẢI LÒNG MANH DIỆN ĐẠI NHÂN Full | Phim Tình Cảm 2021

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Nội dung phim PHẢI LÒNG MANH DIỆN ĐẠI NHÂN xoay quanh bốn người Tần Tán. Tư Không Minh, Nhan Mộng, Bạch Trạch là các manh diện tiên sinh; được Sariel lựa chọn kỹ càng, họ sống ở khu A104 với những thân phận khác nhau. Sự xuất hiện của cô gái Hướng Linh Nhi khiến vận mệnh của bốn người họ dính chặt vào nhau; khiến họ từ người không có bất kỳ ký ức nhận được tình yêu, tình thân từ thế giới này. Khu A104 liên tục xảy ra chuyện đều là âm mưu của Sariel vì muốn kiểm soát thế giới; nhóm manh diện đại nhân phải quyết chiến với Sariel để bảo vệ những người bên cạnh.

Leave a Reply