Những Kẻ Ba Hoa trọn bộ (tiếng Việt)

Phim Những Kẻ Ba Hoa trọn bộ (tiếng Việt)

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50 | Tập 51 | Tập 52

Phim Những Kẻ Ba Hoa trọn bộ.

Phim Tống Trọng Cơ và học trò Quảng Cảng Sinh là hai nhà đầu tư ngân hàng nổi tiếng; nhưng Cảng Sinh vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, hai thầy trò trở mặt với nhau. Trọng Cơ kiêu ngạo hống hách, nhưng do một tai nạn máy bay mà trở thành thanh niên 9x tên Bao Báo; bị buộc phải sống chung với người dì là Bao Mỹ Na. Để lấy lại thời gian khi xưa, Trọng Cơ suy tính cẩn trọng; quyết tâm bắt tay cùng Cảng Sinh – người có thù oán sâu nặng với gia tộc họ Thượng danh tiếng giới ngân hàng, và Lưu Hành – người muốn trả thù cho cha nuôi. Họ chia ba hướng xâm nhập vào nhà họ Thượng; tạo lập thế giới riêng, dẫn đến một trận bão tố kinh hoàng qua nhiều thế hệ!

Leave a Reply