[PHIM HAY 2021] NHIỆM VỤ SINH TỬ Full

Phim NHIỆM VỤ SINH TỬ

Nội dung phim NHIỆM VỤ SINH TỬ Thời kỳ đầu thành lập nền Cộng hòa; các sĩ quan cao cấp của một quân khu lớn của quân đội Trung Quốc. Bất ngờ nhận được lệnh khẩn cấp phải tuyển chọn một nhóm anh hùng thiện chiến; đã trải qua chiến trường thành đội sinh tử thực hiện các nhiệm vụ tối mật. Có một nhiệm vụ là hộ tống quan chức tình báo cấp cao Quốc dân đảng đã đầu hàng. Các tài liệu tối mật liên quan đến sự an toàn của Tân Trung Hoa Đảng. Đội 7 sinh tử do Lục Siêu đứng đầu đều dũng cảm, thiện chiến.

Leave a Reply