NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG trọn bộ

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Phim NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG thuyết minh đạo diễn: Hầu Minh Kiệt, diễn viên: Phó Trình Bằng, Mao Lâm Lâm.

Bộ phim NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG dựa theo câu chuyện lịch sử có thật; lấy bối cảnh thời loạn ở cô đảo Thượng Hải bị chính quyền Uông Ngụy kiểm soát. Nam chính Soái Phiêu tận dụng sở trường tài chính của mình, đối mặt với nợ nước thù nhà; từng bước triển khai cuộc kháng chiến hùng hồn. Năm 1940, tiến sĩ Soái Phiêu về từ Mỹ, mang theo hoài bão cuối cùng lập nghiệp tại Thượng Hải.

Leave a Reply