Phim NGƯỜI ĐÀM PHÁN Full | Hoàng Tử Thao, Dương Mịch

Phim NGƯỜI ĐÀM PHÁN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41

Phim NGƯỜI ĐÀM PHÁN trọn bộ.

Diễn viên: Hoàng Tử Thao, Dương Mịch.

Đồng Vi, một thiên tài đàm phán, là ngôi sao của Cơ quan Đàm phán quốc tế CAEA. (US-China Business Council) gặp Tạ Hiểu Phi qua cuộc đàm phán thương mại. Hiểu Phi đồng thời là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn liên quốc gia; nhưng lại không hề muốn làm việc cho công ty của gia đình.

Leave a Reply