Phim NGỰ GIAO KÝ KHÁP TỰ CỐ NHÂN QUY Full

Phim NGỰ GIAO KÝ KHÁP TỰ CỐ NHÂN QUY

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Đạo diễn: Chu Duệ Bân.

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Nhậm Gia Luân, Quách Hiểu Đình.

Phim NGỰ GIAO KÝ phần 2 KHÁP TỰ CỐ NHÂN QUY kể về câu chuyện tình yêu. Của Giao nhân Trường Ý và nữ ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà. Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ; công chúa giao cho Ngự Yêu Cốc yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục Giao Nhân; bắt Giao Nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện. Trường Ý bị nhốt ở Ngự Yêu Cốc ngày ngày bị tra tấn, dùng khổ hình khắc nghiệt. Khi bị giam trong Cốc chịu đủ mọi khổ hình thì chỉ có duy nhất nữ chính Kỷ Vân Hòa thường xuyên đến chăm sóc bôi thuốc cho mình; từ đó trong trái tim Trường Ý chỉ có một mình Kỷ Vân Hòa.

No Responses

Leave a Reply