NGÀY GIẢI PHÓNG Full | Phim Bộ Trung Quốc

Phim NGÀY GIẢI PHÓNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

Phim NGÀY GIẢI PHÓNG. Đạo diễn: Lộ Kỳ. Diễn viên: Triệu Văn Trác, Lý Hân Nhữ, Lưu Danh Dương.

Phim kể về Lưu Đồng La, người dẫn dắt các anh em cùng gia nhập hồng quân công nông. Từ lật đổ thổ hào chia ruộng đất, trường chinh; kháng Nhật cho đến giải phóng đất nước, cùng vào sinh ra tử.

Leave a Reply