Phim kháng nhật MỒI NHỬ trọn bộ

Phim MỒI NHỬ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28

Phim kháng nhật MỒI NHỬ trọn bộ

Đạo diễn: Triệu Tuấn Khải.

Diễn viên: Nhậm Soái, Vương Kha.

Lãnh đạo đội vũ trang kháng Nhật huyện Định Tây đấu trí đấu dũng cùng đội trưởng đội đặc chiến Nhật. Nửa sau kháng chiến, giặc Nhật điên cuồng tấn công, để tiêu diệt đội vũ trang; đội đặc chiến Nhật nhiều lần đặt bẫy, nhóm hán gian; đội đặc vụ và thậm chí cả trạm tình báo cũng trở thành mồi nhử.

Leave a Reply