Phim Mật Danh Số 33 trọn bộ

Phim Mật Danh Số 33 trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45

Phim mật danh số 33 trọn bộ.

Diễn Viên Triệu Cẩm Đào, Ân Phi, Kinh Hạo, Ngụy Xuân Quan.

Năm 1941 đội quân Nhật Bản cải trang thành Đội quân Bát lộ và tấn công quân Quốc dân đảng. Sau đó, cải trang thành Quốc dân đảng tấn công quân Bát lộ, gây tổn thất lớn cho quân khu. Đồng thời gây ra mâu thuẫn cho Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Tiêu Trường Hựu – thủ trưởng Bát lộ quân số 2 và Tưởng Duyên Long. Đoàn trưởng đoàn 36 của Quốc Dân Đảng, đều nghi ngờ điểm này có vấn đề. Cuối cùng, họ phát hiện ra âm mưu cải trang của đội quân Nhật Bản.

Để đối phó với kẻ thù xảo quyệt này, Tiêu Trường Hựu đã vượt qua muôn vàn khó khăn. Dù mất đi người thân và đồng đội, dưới sự giúp đỡ của tổ chức Đảng. Đã thành công đánh bại đội quân cải trang của Nhật Bản, cuối cùng tìm ra được bí mật phía sau mật hiệu “Ba mươi ba”.

Tiêu Trường Hựu không ngừng truyền phát thông tin về đội quân cải trang. Cùng lúc đó Tưởng Duyên Long trong điều kiện cực kỳ khó khăn, đã tập hợp chiến sĩ bị thương. Vinh Nhất Đoàn dưới sự hỗ trợ của Bát lộ quân, quyết chiến với đội quân của Nhật Bản. Hai bên Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản đã hợp tác với nhau bên trong lẫn bên ngoài. Và cuối cùng đã loại bỏ được Đội quân số 33 xảo quyệt này.

https://www.youtube.com/watch?v=LPZEXnu8nhI&t=35s

Leave a Reply