Chuyện Tình Tướng Quân Và Công Chúa Trọn bộ

Chuyện Tình Tướng Quân Và Công Chúa Trọn bộ

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9 | Phần 10 | Phần 11 | Phần 12 | Phần 13 | Phần 14 | Phần 15 | Phần 16 | Phần 17 | Phần 18 | Phần 19 | Phần 20 | Phần 21 | Phần 22 | Phần 23 | Phần 24 | Phần 25 | Phần 26 | Phần 27 | Phần 28

Phim Chuyện tình Tướng Quân Và Công Chúa trọn bộ.

Đạo diễn: Cao Tông Khải.

Diễn viên: Trịnh Nghiệp Thành, Hồ Ý Hoàn.

LY NHÂN TÂM THƯỢNG kể về về nàng công chúa Từ Sơ Nguyệt bị chứng mất ngủ. Cô lại không được sủng ái và tướng quân mặt lạnh. Tiết Diệu đang điều tra chân tướng về cái chết của huynh trưởng. Hai người tạo nên một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa ngược tâm.

Leave a Reply