Phim KIM QUA THIẾT MÃ trọn bộ

Phim KIM QUA THIẾT MÃ

Phim KIM QUA THIẾT MÃ dựa vào cốt truyện Đại Tần đế quốc. Đương đại nổi danh giáo sư Tôn Hạo Huy sáng tác bộ thứ nhất cỡ lớn tác phẩm văn học. Chia làm sáu bộ : Hắc sắc liệt biến, Quốc mệnh tung hoành, Kim qua thiết mã; Dương mưu xuân thu, Thiết huyết văn minh, Đế quốc phong yên.

No Responses

Leave a Reply