Phim KIM QUA THIẾT MÃ trọn bộ

Phim KIM QUA THIẾT MÃ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Phim KIM QUA THIẾT MÃ dựa vào cốt truyện Đại Tần đế quốc. Đương đại nổi danh giáo sư Tôn Hạo Huy sáng tác bộ thứ nhất cỡ lớn tác phẩm văn học. Chia làm sáu bộ : Hắc sắc liệt biến, Quốc mệnh tung hoành, Kim qua thiết mã; Dương mưu xuân thu, Thiết huyết văn minh, Đế quốc phong yên.

No Responses

Leave a Reply