Phim HUYẾT THÙ GIA TỘC trọn bộ

Tập 01 | Tập 02 | Tập 03 | Tập 04 | Tập 05 | Tập 06 | Tập 07 | Tập 08 | Tập 09 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Phim HUYẾT THÙ GIA TỘC thuyết minh.

Diễn viên: Cao Vân Tường, Triệu Tử Huệ, Trần Dung,..

Thể loại phim Hành Động Kháng Nhật Hấp Dẫn.

Nội Dung: Phim chủ yếu xoay quanh Đao Phong vốn là nhị thiếu gia của nhà họ Đao, giàu có nổi tiếng ở vùng Hải Đường. Khi du học trở về thì nhận được hung tin nhà cửa bị niêm phong, gia sản bị tiêu tan. Đao Phong sống với quan niệm “ Có ân tất trả, có thù tất báo” nên quyết định trả thù những kẻ hại gia đình mình.

https://www.youtube.com/watch?v=LXIS6FNcJzs

Leave a Reply