FULL | Hộc Châu Phu Nhân trọn bộ

Phim Hộc Châu Phu Nhân

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26

Phim: Hộc Châu Phu Nhân trên đại lục Cửu Châu rộng lớn, dưới triều đại Đại Trưng loạn lạc; ngư dân trở thành công cụ của quan binh, họ phải liều mạng tìm lấy nước mắt của Giao Nhân; thứ mà ngư dân phải cống nạp cho quan binh lúc bấy giờ.

Phương Chư cưu mang Hải Thị và nhận nàng làm con trai nuôi khi cô bé vừa lên 8 tuổi. Từ đó trở đi, Hải Thị trở thành học trò của Phương Chư bằng cách nữ cải nam trang.

Phản loạn trong triều đình lại nổi dậy, Hải Thị dũng cảm chọn lựa gánh vác trách nhiệm bảo về hòa bình cho Đại Chủy; đồng thời cuối cùng đối mặt với tình cảm của 2 người Phương Chư và Đế Húc.

Leave a Reply