PHIM MỚI 2021 | HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ

PHIM MỚI 2021 | HỔ SƠN TRANH HÙNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

PHIM MỚI 2021 HỔ SƠN TRANH HÙNG Người anh hùng sẵn sàng đối mặt với vận mệnh đau khổ; huyết hải thâm thù với hoạn quan, thân thể tàn tật nhưng nội tâm lương thiện hoàn mỹ. Sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu con hổ, Hổ Sơn Hành có tình yêu đẹp đẽ; ghét làm việc ác như kẻ thù, sống chính trực thẳng thắn cự tuyệt bán nước cầu vinh; bị huynh đệ vào sinh ra tử phản bội thành thù,hại huynh đoạt chị dâu. Trải qua gian nan,4 người kết nghĩa anh em tạo thành giang hồ tứ đại cao thủ “Nam Thương Hải. Bắc Thiết Sơn, Nhất Nhạc, Kình Thiên tuyệt thế giản” luôn bảo vệ chính nghĩa chống lại tà ác…

Leave a Reply