Phim hàng xóm của tôi bị mất ngủ trọn bộ

Phim hàng xóm của tôi bị mất ngủ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim hàng xóm của tôi bị mất ngủ trọn bộ.

Diễn viên: Trần Di Hinh, Vương Tử Hâm, Mã Tuyết Dương, Dương Khả….

Nội dung Nữ sinh Tống Mễ Sỉ tự hứa với lòng mình sẽ FA. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp; cô vô tình gặp gỡ Tịch Tụng, một nhạc sĩ piano mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Lạ thay, cứ ở bên Mễ Đa là anh lại ngủ được. Từ đó kéo theo bao chuyện dở khóc dở cười giữa hai người…

https://www.youtube.com/watch?v=wsJIlqRbPDs

Leave a Reply