Phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT Full

HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT

Phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT đạo diễn: Hà Chú Bồi; diễn viên: Mao Tử Tuấn, Dịch Bách Thần, Trần Vũ Thành.

Nội dung phim HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT lấy bối cảnh thời dân quốc; Giang Nguyệt Lâu (Mao Tử Tuấn) là một sở trưởng giám sát vừa chính vừa tà. Dốc lòng tiêu diệt tất cả phần tử buôn lậu thuốc phiện ngoài vòng pháp luật; làm người ta nghe danh cũng phải khiếp đảm. Trần Dư Chi (Dịch Bách Thần) là một lương y mặt mày sáng sủa; khí chất nho nhã, chuyên tâm cứu người. Hai người oanh tạc loạn thế, một giết người, một cứu người. Trong thế giới hỗn loạn này, họ cứu giúp, tương trợ lẫn nhau; từng bước một dùng hành động của mình để làm rõ đại nghĩa nước nhà.

Leave a Reply