GIANG SƠN TRANH BÁ – Full | Phim Võ Thuật Đặc Sắc

GIANG SƠN TRANH BÁ - Full | Phim Võ Thuật Đặc Sắc

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim GIANG SƠN TRANH BÁ trọn bộ.

Bộ phim vương quyền, tranh đấu đi kèm yếu tố tình yêu lãng mạn và võ thuật.

Bộ phim sẽ mang tới quý vị cảm giác hồi hộp, kịch tính và đầy xúc động.

Số Tập 40 tập.

Leave a Reply