GIANG NAM DIỆT GIAN Full [Thuyết Minh]

GIANG NAM DIỆT GIAN trọn bộ [Thuyết Minh]

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30

Phim GIANG NAM DIỆT GIAN đạo diễn: Lại Thành; Diễn viên: Vu Chấn, Lưu Kình, Từ Tăng, Trần Tử Hàm.

GIANG NAM DIỆT GIAN kể về năm 1927, một năm đầy sóng gió với đảng cộng sản. Chưa đến nửa năm, trung ương đảng cộng sản phải chuyển đi nơi khác hai lần đến giang nam. Hai lần này đều bị diệt giang gặp phải sự tấn công bất ngờ từ quốc dân đảng. Đội vũ trang cộng sản quyết định xây dựng cơ quan lãnh đạo ở Thượng Hải; hoạt động bí mật dưới sự dòm ngó của các thế lực diệt giang.

Leave a Reply